فیلم هایی با شخصیت هایی که در واقع آنجا نیستند و تخم های عید پاک که تمام وقت برای ما وجود دارند برای دانستن آن؟

** چه هایی هستند که تخم های عید پاک را در تمام طول می گذارند که یک شخصیت که در کل حضور داشت ، در واقع تکه ای از تخیل ، حافظه یا توهم شخصیت اصلی است؟ و تخمهای عید پاک که در آنجا بودند برای نشان دادن آن چه بودند؟ به عنوان مثال ، آن شخصیت هرگز سایه ای نداشت. با تشکر از کمک شما!**

مطلب پیشنهادی  آیا می دانید چه فیلم هایی ممکن است تماشا کرده باشم؟

پاسخی بگذارید