فیلم هایی با تصاویر مشابه Blade Runner 2049؟

بنابراین من فقط دیشب بازنگری تیغه دونده 2049 blade runner را به پایان رساندم و از زیبایی عکس ها در تقریباً هر فریم من دور شدم. من رنگها را دوست داشتم ، همه چیز عالی بود.

آیا کسی می تواند فیلم دیگری مشابه آن را توصیه کند؟ اصلاً لزوماً از یک محیط یا ژانر یکسانی نیست. خارش من باید خراشیده شود مخصوصاً از آنجایی که من تازه تلویزیون گرفتم که فیلم ها را حتی بیشتر لذت بخش می کند.

مطلب پیشنهادی  INTERVIEW RAY NICHOLAS

پاسخی بگذارید