فیلم مش یو پی اس

فکر می کنید ممکن است این بازی را دوست داشته باشید. به آن “فیلم پشمی فیلم” گفته می شود یا اگر احساس “عکس خانه های تصویری” را احساس می کنید.

اساساً به دو فیلم فکر کنید. آخرین کلمه (های) عنوان اول فیلم باید کلمه (ها) اول فیلم دوم باشد. سپس شما به بقیه بازیکنان یک خط دو خط می بخشید که باید آنها را حدس بزنند که فیلم را به هم بزنید. در صورت خیرخواهی قوانین را خم کنید (برای مثال 2 و 2).

مطلب پیشنهادی  دانلود قسمت 6 سریال آقازاده

در اینجا یکی برای شروع است.

قدم: مورچه به خاطر پسر خدا اشتباه می شود.

زندگی اشکالی برایان.

اگر افراد علاقمند باشند یا حدس شما را بکشند ، پستهای بیشتری ارسال خواهند کرد.

پاسخی بگذارید