فیلم جدید Waikiki زیر بنای تاریک و استعماری بهشت ​​گردشگری هاوایی را نشان می دهد. ویکیکی به عنوان اولین ویژگی داستانی توسط یک فیلمساز بومی هاوایی معرفی شده است. تبریک به کریستوفر کهونااهانا.

فیلم جدید Waikiki زیر بنای تاریک و استعماری بهشت ​​گردشگری هاوایی را نشان می دهد. ویکیکی به عنوان اولین ویژگی داستانی توسط یک فیلمساز بومی هاوایی معرفی شده است. تبریک به کریستوفر کهونااهانا.

مطلب پیشنهادی  بدترین نمونه بازیگر / بازیگر زن که برای اسکار نادیده گرفته می شود چیست؟

پاسخی بگذارید