فیلم ترسناک به مرز فنلاند و روسیه قرار داده است؟

در طی جنگی در مرز فنلاند و روسیه ، گروهی از سربازان به یک دهکده جنگلی دور افتاده پناه می برند. روستا وحشتناک است ، روستاییان خزنده تر ، برخی چیزهای ترسناک اتفاق می افتد …

من نمی توانم برای زندگی خودم نام این فیلم را به یاد بیاورم. قدیمی نیست – بعد از 2000 ساخته شده است ، شاید حدود 2010؟

مطلب پیشنهادی  "باب چطوره؟" یکی از جالب ترین فیلم های ساخته شده است اشتباه کردم؟

هر ایده؟

پاسخی بگذارید