فیلم با ماده گوت / سرب سرب مانند لیسبوت تایلندر؟ [LOOKING FOR RECOMMENDATIONS]

سلام!

در جستجوی فیلم (یا سریال) با ماده ای قوی با برتری به سبک punk-ish یا goth-ish هستم. ترجیحاً او ظاهراً آندروژین است / زنانه نیست.

**مثال ها**:

* [Lisbeth Salander](https://www.gp.se/image/policy:1.17814183:1568005747/image.jpg؟f=Wide٪26w=1200٪26٪24p٪24f٪24w=834285a) (دختری با خالکوبی اژدها)
* [Andy](https://img1.looper.com/img/gallery/ چگونه- نگهبان-قدیمی-متفاوت-از-رمان-گرافیکی-متفاوت / intro-1594394538.jpg) (گارد قدیمی)
* [Hedvig/Bobo/Klara](https://cineuropa.org/Files/2013/08/13/1376384722746.jpg؟1573336721900) (ما بهترین هستیم)

مطلب پیشنهادی  جان دیوید واشنگتن بازیگر بدی است که به خاطر پدرش فقط در فیلم ها حضور دارد

پاسخی بگذارید