فیلم با قورباغه ، نمی توانید آن را پیدا کنید. چند گه کارتون قدیمی!

در حال جستجوی فیلمی هستیم که در آن قورباغه ای در یک سوراخ سوراخ گیر کرده باشد ، و او (قورباغه) به آسمان خیره شده و خورشید را می بیند. او سپس سعی می کند از گودال خارج شود و پس از چند تلاش موفق به انجام این کار می شود. او سپس خورشید را تعقیب می کند تا فیلم به پایان برسد ، در حالی که تعقیب می شود او همچنین (از طریق دیوار سوم) در مورد زندگی و گه صحبت می کند.

مطلب پیشنهادی  بهترین انیمه دهه 1980

پاسخی بگذارید