فیلمی که به عنوان یک کودک کابوس به من داد !؟

من به یاد می آورم که بچه ای که بعد از خواب به اتاق نشیمن می رفتم با والدینم صحبت می کردم ، در حالی که صحبت می کردند فیلم در مورد حمله بیگانگان به زمین را تماشا می کردند و وقتی بیگانگان به سمت مردم شلیک می کردند ، انسانها به اسکلت تبدیل شدند. این فیلم سالها کابوس به من داد. آیا ممکن است کسی تصور کند که در مورد کدام فیلم صحبت می کنم؟ دوست دارم فیلمی را پیدا کنید که هست.

مطلب پیشنهادی  لیست تماشای همه شما؟

پاسخی بگذارید