فیلمهای جدید در جریان بحث های رسمی (تازیانه ، گارد قدیمی ، پالم اسپرینگز)

[Greyhound](https://www.reddit.com/r/movies/comments/honi72/official_discussion_greyhound_spoilers/)

[The Old Guard](https://www.reddit.com/r/movies/comments/honmc6/official_discussion_the_old_guard_spoilers/)

[Palm Springs](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hontcw/official_discussion_palm_springs_spoilers/)

سایر مباحث رسمی دیگر را می توان در / r / diskutarchive یافت

مطلب پیشنهادی  Wall-E یک شاهکار اصیل است که باید ، و باید همه آنرا به یاد داشته باشید تا پیام های تسویه حساب کند.

پاسخی بگذارید