فیلمنامه ساخته نشده میکل آنژ آنتونیونی که در نهایت تولید می شود

فیلمنامه ساخته نشده میکل آنژ آنتونیونی که در نهایت تولید می شود

مطلب پیشنهادی  من فکر می کنم فیلم DOPE با رادارهای زیادی روبرو شده و شخصیت های سیاه پوستی در آمریکا را به تصویر کشیده است

پاسخی بگذارید