فیلمبرداری در “جیغ 5” به پایان رسیده است ؛ در یک سال ، دو ماه به سینماها می آیم!

فیلمبرداری در “جیغ 5” به پایان رسیده است ؛ در یک سال ، دو ماه به سینماها می آیم!

مطلب پیشنهادی  ‘Borat 2’ صحنه های حذف شده

پاسخی بگذارید