فیلادلفیا و دقت های قانونی

من اخیراً فیلادلفیا را دوباره تماشا کردم و شخصیت اصلی اندرو به دلیل همجنسگرایی و داشتن ایدز اخراج شد. اما مطمئن نیستم که برخی از قانونی سازی هایی که در مورد آنها صحبت می کنند چقدر دقیق است.

-آندرو می گوید که هیچ تعهدی در قبال ابتلا به ایدز به کارفرمای خود نداشته است.
-او ذکر کرد قوانینی وجود دارد که کارفرمایان را از تبعیض در برابر کارمندان با معلولیت باز می دارد.

مطلب پیشنهادی  نقل قول فیلم مورد علاقه شما چیست که هیچ کس به خاطر نمی آورد؟

من سعی کردم قوانین مربوط به این موضوع را جستجو کنم اما فقط HIPAA و ADA را پیدا کردم که هر دو در دهه 90 منتشر شدند. اما این فیلم در سال 1988 اتفاق می افتد.

من تعجب می کنم که آیا در واقع قوانینی برای حمایت از کارمندان دارای معلولیت وجود داشته است و آیا کارمندان واقعاً مجبور نبودند اطلاعات پزشکی خود را فاش کنند؟

پاسخی بگذارید