فکر می کنید چه موقع فیلیپ سیمور هافمن از یک عجیب و غریب مطیع و سوtood تفاهم به بازی باهوش ترین پسر در اتاق / موقعیت ترساندن قدرت تبدیل شده است؟

من امشب * Ides of March * را با همسرم دوباره تماشا کردم و درمورد شخصیتهایی که او در اوایل کار خود پرداخت کرد در مقابل نیمه دوم بودیم. نقش هایی مانند داستی ، اسکاتی ، برانت و آلن در بخشهایی از آنجا بود که او ناگهان عکسها را صدا می کرد و بازیهایی مانند شخصیت شرور را در یک ماموریت غیر ممکن انجام می داد ، اندی در “قبل از اینکه شیطان بداند شما مرده اید” ، پدر برندان در “شک” . آیا PTA آینده نگری داشت که او را در * Punch-Drunk Love * بازی کند؟ این تغییر در کجا رخ داده و چگونه؟

مطلب پیشنهادی  سخنرانی شیتا از قلعه در آسمان

پاسخی بگذارید