فکر می کنید در آینده چه بازیگران فعلی در بسیاری از فیلم های مستقیم از نوع DVD بازی کنند؟

احساس می کنم بزرگترین کسانی که اکنون این کار را می کنند بروس ویلیس و نیک کیج هستند. آنها از نظر من در دهه 90 نام های بزرگی بودند ، اما امروز در بسیاری از موارد دست و پا می زنند. من فکر می کنم وین دیزل و جیسون استاتهام در آینده با انواع فیلم های مستقیم از نوع DVD که به ناچار مکش می شوند (جایی که تنها نام های بزرگ موجود در آنها هستند) این مسیر را طی می کنند.

مطلب پیشنهادی  The Pledge (2001) یک فیلم عالی است

پاسخی بگذارید