فکر می کنید بعد از پایان فیلم ، چه زوج های فیلم از بین می روند؟

هرچقدر که من از یک پایان خوشی لذت ببرم که دو نفر بتوانند عشق به یکدیگر پیدا کنند ، نمی توانم کمک کنم اما فکر می کنم عده ای سرانجام از بین می روند.

موردی که به ذهن می رسد Eternal Sunshine of Spotless Mind است. من فکر می کنم جوئل و کلمنتین محکوم هستند که اشتباهات خود را بارها و بارها تکرار کنند زیرا همچنان حافظه های خود را از بین می برد.

مطلب پیشنهادی  به دنبال یک فیلم هستم

من همچنین فکر نمی کنم اسکات زائر و رامونا برای همیشه دوام داشته باشند. من فکر می کنم آنها سرانجام شکسته شدند اما بعد از اینکه به یکدیگر کمک کردند رشد کنند ، دوست هستند.

بنابراین ، به نظر شما کدام یک از زوج ها بعد از طی اعتبارات به کار خود پایان می دهند؟

پاسخی بگذارید