فقط تفنگ بالا را بازنویسی کرد … عرق کردن ، سیگار کشیدن ، عرق کردن …

فقط اسلحه Top را بازنویسی کردم … عرق کردن ، سیگار کشیدن ، عرق کردن … یادم نمی آید که تقریباً هر صحنه چگونه همه عرق کرده بودند. در کابین خلبان (اشکالی ندارد ، منطقی است) ، در کلاس ها (؟) ، در کشتی ها (منطقی است) ، در اتاق خواب (بله) ، در زمین والیبال ، در دفاتر C.O.s ، در میله ها.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که پیانو خودش بازی می کند؟

همچنین ، سیگار کشیدن در هرجایی و هرجایی. احساس پیر می کنم.

پاسخی بگذارید