فقط بچه های مردان را بازنویسی کرد. بیماری همه گیر فعلی باعث شد من به چیزی توجه کنم که قبلاً متوجه آن نشده بودم.

وقتی نوبت به تاریخ می رسد ، فیلم تقریباً سه چیز را برای ما رقم می زند.

* این فیلم در سال 2027 اتفاق می افتد.
* جوانترین فرد زنده در آن زمان 18 سال داشت به این معنی که وی در حدود سال 2009 به دنیا آمد.
* همه گیری آنفولانزا که فرزند تئو را گرفت در سال 2008 بود.

مطلب پیشنهادی  تعالی رقص کثیف

من فکر می کنم دلیلی وجود دارد که ما به این تاریخ ها و فقط این تاریخ ها داده می شود. و این بدان معناست که ناباروری انسانی در جهان ممکن است ناشی از همه گیر آنفولانزا باشد.

پاسخی بگذارید