“فرانشیز لارنس” مدیر حق رای دادن به بازی های گرسنگی برای بازگشت به Prequel “تصنیف کاندیداها و مارها”

“فرانشیز لارنس” مدیر حق رای دادن به بازی های گرسنگی برای بازگشت به Prequel “تصنیف کاندیداها و مارها”

مطلب پیشنهادی  یک تابستان بدون سینما اجتناب ناپذیر است - WB در مورد آزادی "Tenet" در سطح بین المللی قبل از حضور در خانه داخلی بحث کرد ، اما کریستوفر نولان از آنجا که می خواست از تئاترهای آمریکایی حمایت کند ، امتناع ورزید.

پاسخی بگذارید