فرانسیس مک دورمند می تواند اولین زن نامزد اسکار بهترین فیلم و بازیگری باشد

فرانسیس مک دورمند می تواند اولین زن نامزد اسکار بهترین فیلم و بازیگری باشد

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که همان بازیگر نقش های مختلف را در پیش درآمد / دنباله بازی می کند

پاسخی بگذارید