غبار

با عرض پوزش اگر این پست به اینجا تعلق ندارد! من مطمئن نبودم که کجا باید آن را ارسال کنم اما اتفاقاً آخر هفته دوباره فیلم Mist را دوباره تماشا می کنم و به دلیل موازات دیوانه ای که بین آن فیلم و آنچه امروز با ویروس کرونا رخ می دهد ، شوکه شدم. افرادی هستند که به معنای واقعی کلمه می بینند مردم در مقابل آنها می میرند اما آنها اعتقاد ندارند که آنچه در مه است واقعی است و به آماده سازی کمک نمی کنند و دیگران را به خطر می اندازند! برای من جالب است و من مجبور شدم آن را به اشتراک بگذارم ، توصیه می کنم آن را تماشا کنید و شباهت ها را ببینید.

مطلب پیشنهادی  ترسناک - کمدی - پورنو که نسخه تئاتر خود را لغو می کند و مستقیم به VOD می رود - این گروه از کارمندان به ظاهر سالم و جوان سینما را دنبال می کند که توسط یک دیو جنسی وسوسه و وحشت می شوند.

پاسخی بگذارید