“عبور از برادران من” اولین کارگردانی من است و از 3 سپتامبر اکران می شود!

“عبور از برادران من” اولین کارگردانی من است و از 3 سپتامبر اکران می شود!

مطلب پیشنهادی  چگونه Antonioni از مکانها استفاده می کند

پاسخی بگذارید