صحنه Jumanji هنگام ورود ون پلت (شکارچی) به فروشگاه تفنگ با موسیقی سرود ملی مکزیک تنظیم شد و به همین دلیل در مکزیک سانسور شد.

صحنه Jumanji هنگام ورود ون پلت (شکارچی) به فروشگاه تفنگ با موسیقی سرود ملی مکزیک تنظیم شد و به همین دلیل در مکزیک سانسور شد.

مطلب پیشنهادی  بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (10/18 / 20-10 / 25/20)

پاسخی بگذارید