صحنه های جنسی در فیلم ها

آیا همه شما فکر می کنید آنها در واقع چیزی به داستان / داستان اضافه می کنند؟ فکر می کنید همه آنها مهم هستند؟ آیا در ها هدفی فراهم می کند؟ آیا هرگز مرتبط است؟ نظر شما همه چیه؟ من از همین چند روز پیش توییتی در مورد این موضوع منتشر شد به این فکر می کردم. من واقعاً می خواهم تمام افکار و عقاید شما را در این مورد جلب کنم.

مطلب پیشنهادی  امیل هرش

[Original tweet](https://twitter.com/kasi_irving/status/1343971968836628483؟s=21)

پاسخی بگذارید