صحنه در حال روشن شدن از تریلر موجود در نسخه Wonder Woman 84 که من در سینما دیدم.

من شب گذشته Wonder Woman 84 را در در ایرلند شمالی دیدم. من 99٪ مطمئن هستم [scene from the trailer](https://i.redd.it/osxjr0bs24e51.gif) جایی که دیانا در اثر صاعقه تاب می خورد در نسخه فیلمی که من دیدم نبود. در واقع من به یاد ندارم که یک رعد و برق وجود داشته باشد.

مطلب پیشنهادی  مشاهده و گزارش (2009) سن خوبی ندارد.

آیا من دیوانه می شوم یا شخص دیگری این را تجربه کرده است؟

پاسخی بگذارید