صحنه ای آرام اما فوق العاده از اقتباس کم ارزش دنیس لهان “قطره”. ارزش دیدن نقش نهایی جیمز گاندولفینی را دارد و به عنوان اثبات بیشتر تام هاردی می تواند تقریباً هر کسی را بازی کند.

صحنه ای آرام اما فوق العاده از اقتباس کم ارزش دنیس لهان “قطره”. ارزش دیدن نقش نهایی جیمز گاندولفینی را دارد و به عنوان اثبات بیشتر تام هاردی می تواند تقریباً هر کسی را بازی کند.

مطلب پیشنهادی  من از شبه افسردگی بعد از یک فیلم واقعاً واقعی ، متنفرم

پاسخی بگذارید