شیطان Wailing (2016) نظریه Oni است

من معتقدم که مرد ژاپنی احتمالاً یک Oni باشد این است که Oni شناخته شده است که بیماری ها را با خود به روستاها می آورد. مرد ژاپنی یک خارجی است و Oni نیز هیولاهای ژاپنی هستند. Oni می تواند تغییر شکل دهد (تغییر شکل در پایان) و جادو کند. مرد ژاپنی نیز در انتهای فیلم در غاری یافت می شود و غارها مکان های شناخته شده Oni هستند. خانم روحیه نگهبان روستا است که سعی در دفاع از روح شیطانی خارجی دارد. همچنین ، دلیل اینکه من اعتقاد دارم این یک شیطان است و یک کره کره ای یا مسیحی نیست ، این است که فرد خارجی ژاپنی است و شیاطین کره ای فقط نیرنگ بازی هایی هستند که می توانند گاهی اوقات مفید باشند.

مطلب پیشنهادی  دانکرک به شک و تردید پایان می دهد

پاسخی بگذارید