“شیطان” Netflix – سوال ناسازگاری فیلم (Spoilers)

بنابراین ، من “شیطان” را در Netflix تماشا می کردم – و هشدار اسپویلر – اگر این را تماشا نکرده اید ، پس خواندن را ادامه ندهید.

لحظاتی پیش تماشای این را به پایان رساندم ، اما مشکلی پیش آمد. مثل نمادین ترین لحظه. چیزی که من این را با آن به یاد می آورم – این مرد با قلم ، از طریق گوش ، خود را با چاقو کشته است. این بخشی از Netflix نبود. آیا ویرایش کردند؟

مطلب پیشنهادی  بازی جاسوسی (2001): همسران مویر

من مطمئن نیستم که چه اتفاقی افتاده است ، اما به یاد ندارم که این فیلم را هرگز دیده باشم. نسخه ای که من تماشا کردم نسخه ای بود که در آن خانم پیر از آسانسور خارج شد ، بدون اینکه کسی هرگز متوجه آن شود.

من بارها این فیلم را تماشا کرده ام اما حیرت زده شدم و دیدم که هیچکدام از این موارد رخ نداد ..

WTF

پاسخی بگذارید