“شکارچی 5” در کار با دن تراختنبرگ

“شکارچی 5” در کار با دن تراختنبرگ

مطلب پیشنهادی  با تماشای جونو به عنوان 14 سال ، طبیعتاً زندگی من را با جونو مقایسه کردم. با تماشای دوباره آن در 26 سالگی ، زندگی من را با ونسا مقایسه می کنم که یک تجربه احساسی کاملاً متفاوت را ایجاد می کند.

پاسخی بگذارید