شمشیر Doom (1966) “دوئل” – من با این کلیپ غیر زیرنویس روبرو شدم و فکر کردم جذابیت خوبی برای بررسی این کلاسیک سامورایی است

شمشیر Doom (1966) “دوئل” – من با این کلیپ غیر زیرنویس روبرو شدم و فکر کردم جذابیت خوبی برای بررسی این کلاسیک سامورایی است

مطلب پیشنهادی  آیا مردم فراموش می کنند Benicio Del Toro آدم بدی در سیکاریو است؟

پاسخی بگذارید