“شما نمی توانید همه قوانین را رعایت کنید”: فیلمسازان خطر فیلمبرداری را در طول COVID توجیه می کنند – برخی از تولیدات فیلم می توانند رویه های ایمنی پیچیده و یا تجملات انتظار در اطراف را داشته باشند. بسیاری دیگر نمی توانند. در اینجا نحوه انجام این کار آورده شده است.

“شما نمی توانید همه قوانین را رعایت کنید”: فیلمسازان خطر فیلمبرداری را در طول COVID توجیه می کنند – برخی از تولیدات فیلم می توانند رویه های ایمنی پیچیده و یا تجملات انتظار در اطراف را داشته باشند. بسیاری دیگر نمی توانند. در اینجا نحوه انجام این کار آورده شده است.

مطلب پیشنهادی  چند فیلم سریع ، خنده دار اما هوشمند دیگر که می توانید به آنها فکر کنید ، مانند گرگ وال استریت ، کوتاه بزرگ ، شب های بوگی ، چیزی در مورد مری وجود دارد؟

پاسخی بگذارید