شرکت والت دیسنی تقریباً در 20 سال اول ضررهای سه ماهه خود را منتشر می کند

شرکت والت دیزنی تقریباً در 20 سال اول ضررهای سه ماهه خود را منتشر می کند

مطلب پیشنهادی  پل دانو در فیلم Miss Miss Sunshine در نقش 15 ساله بازی می کند و یک سال بعد در آنجا خون خواهد بود

پاسخی بگذارید