شرکتهای تولیدی – کسی متوجه شده است؟

آیا کسی متوجه انبوه شرکت های تولیدی شده است که اکنون داریم؟ فقط چند سال پیش ، در زمان تیتراژ افتتاحیه ، معمولاً یک استودیوی اصلی بود که با همکاری یک شرکت تولیدی ارائه می شد. به تازگی ، حداقل دو دقیقه ارزش تماشای ارائه آرم شرکت های تولیدی قبل از ادامه بقیه اعتبارات افتتاحیه را داشته ام. آنها معمولاً های با بودجه کمتری هستند ، اما من هرگز به یاد نمی آورم که این تعداد زیاد باشد.

مطلب پیشنهادی  تریلر فیلم سینمایی "بازنده" جیسون بیگز 2000 "بیشترین تریلر فیلم" 2000 فیلم تریلر "است. یک نسل کامل از تریلرهای فیلم قبل از ناپدید شدن ، از این قالب دقیق پیروی کردند.

پاسخی بگذارید