شخص دیگری از پشت صحنه و سایر موارد اضافی که می توانید روی DVD دریافت کنید ، از دست می دهد؟

آنها بسیار شیرین و خوب تولید شده بودند. شلوارک کوچکی که به شما اجازه می دهد فیلم را بی روح کنید. من می دانم که یافتن مصاحبه و موارد مختلف آسان است اما ما فقط آن کلیپ ها را در مورد چگونگی عملکرد CGI یا فیلم های داخل صحنه یا چگونگی وقوع یک صحنه تقریباً به دلایل مبهم نمی بینیم. خانمها

مطلب پیشنهادی  ماتریس || دوشنبه آبی

پاسخی بگذارید