شاون و گاس در تیزر “روان 2: لسی بیا خانه” با لسیتر متحد شدند

شاون و گاس در تیزر “روان 2: لسی بیا خانه” با لسیتر متحد شدند

مطلب پیشنهادی  یک CODA (کودک بزرگسالان ناشنوا) از فلز استفاده می کند: اولین فیلم داریوش ماردر با نوآوری صوتی و اجراهای فوق العاده به ناشنوایی و اعتیاد می پردازد - اما در زمینه های مهم فاقد بینش است.

پاسخی بگذارید