شان کانری معلوم است 90: چرا او بزرگترین باند جیمز از همه بود

شان کانری معلوم است 90: چرا او بزرگترین باند جیمز از همه بود

مطلب پیشنهادی  به دنبال نام یک فیلم می گردید. این انیمیشن ، قدیمی و در مورد یک خانه غول پیکر است که در هنگام وقوع سیل مانند بسیاری از حیوانات مختلف سوار بر کشتی می شود و به عنوان نوعی کشتی نوح عمل می کند. فکر می کنم یک لاک پشت است که به عنوان یک شرور عمل می کند. با تشکر.

پاسخی بگذارید