س aboutال در مورد کنت مونت کریستو

بازنگری در این ، کاملاً عاشق هستم اما یک چیز وجود دارد که هرگز برای من منطقی نبوده است. چرا آنها حتی از زندان زندانی شدن ادموند عبور می کنند؟ من می دانم که شخصی کسی راجع به یک هوادار ناپلئون پدر ویلفورت می داند ، ویلفورت “پایان خود را گره می زند” اما چرا آنها فقط او را نمی کشند؟

مطلب پیشنهادی  100 فیلم برتر دهه 1980

پاسخی بگذارید