س aboutال درمورد صدای Tenet و میکس گفتگو

بنابراین ، من فقط نسخه دیجیتالی Tenet توسط نولان را تماشا کردم و آیا کسی از شما می تواند به من بگوید که آیا این نسخه از نسخه تئاتر موکول می شود؟ البته این س forالی برای کسانی است که تئاتر را هر دو دیده اند یا دیده اند و می توانند یک بررسی / مقایسه سریع با دیجیتال داشته باشند.
باید بگویم ، جدا از اینکه کوئیکسیلور ماسک زده ، بیشتر آنطور که اکثر مردم به نظر می رسند چندان نامفهوم نبود. واقعاً آتش کامل زباله دان نبود.
بنابراین من بسیار کنجکاو هستم اگر نسخه ای که تماشا کردم دوباره ویرایش شد / اصلاح شد.
با تشکر :*

مطلب پیشنهادی  موضوع نقد و بررسی "Mank" دیوید فینچر

پاسخی بگذارید