سینمای IMAX در نزدیکی من در حال انتشار سه گانه Inception، Interstellar و The Dark Knight Trilogy است

من در انگلستان زندگی می کنم.

سینماها برای باز کردن مجدد چراغ سبز دارند. اکنون من سه گانه Inception and Dark Knight را دیده ام که در سینماها اکران می شدند اما در IMAX نبودند. Bar Cainworld bar من قصد دارد این فیلم ها را دوباره منتشر کند.

اکنون نمی توانم باور کنم که فرصتی برای بازنویسی این فیلم ها در صفحه های IMAX دارم.

مطلب پیشنهادی  با شروع فیلمبرداری با Dafoe ، Kidman و Björk ، فیلم های 'Northman' رابرت Eggers آشکار شد

متاسفم برای آمریکایی ها که تا سال 2021 قادر به بازگشت به سینماها نخواهند بود (در مقایسه با سایر نقاط جهان ، شما با افتتاح دوباره عقب مانده اید).

آیا فیلمسازان اروپایی دیگری قصد دارند این نسخه های جدید را دوباره تماشا کنند؟

پاسخی بگذارید