سینماهای فرانسه در مقایسه با سایر بازارهای اروپا در سال 2020 بهتر عمل کردند و این امر به هماهنگی بیشتر در زمینه بازگشایی و اعتماد کمتر به تولید استودیوهای ایالات متحده کمک کرد.

سینماهای فرانسه در مقایسه با سایر بازارهای اروپا در سال 2020 بهتر عمل کردند و این امر به هماهنگی بیشتر در زمینه بازگشایی و اعتماد کمتر به تولید استودیوهای ایالات متحده کمک کرد.

مطلب پیشنهادی  من یک روز دیگر جعبه نامه ساختم و سعی می کنم تمام روزهایی را که فیلم تماشا می کردم به یاد بیاورم و بررسی های کوچکی انجام دهم * چیز خاصی نیست * اما اگر کسی او را داشته باشد ، مرا دنبال کند و من مطمئنم که yall را دنبال خواهم کرد و موارد خود را بررسی کنید :)

پاسخی بگذارید