سیدنی چندلر ، نیک کرول ، داگلاس اسمیت ، کیت برلانت ، آصف علی بازیگران “Don’t Worry Darling” از اولیویا وایلد را دور بزنند

سیدنی چندلر ، نیک کرول ، داگلاس اسمیت ، کیت برلانت ، آصف علی بازیگران “Don’t Worry Darling” از اولیویا وایلد را دور بزنند

مطلب پیشنهادی  فیلم ها اغلب به کارگردان اشتباه مربوط می شوند؟

پاسخی بگذارید