سکوت بره ها

سکوت بره ها

آیا سکوت بره ها قبل از تماشای حنیب ضروری است یا اختیاری است؟ من هر دو را تماشا می کنم ، اما در کشور من فقط هانیبال در شبکه netflix است. سکوت بره ها اگر قبل از حباب اجباری باشد ، اما اگر صحیح باشد که به خودی خود تماشای هانیبال را بر عهده داشته باشم ، من فکر نمی کنم. کسی می تواند از من این را بپوشاند؟

مطلب پیشنهادی  فقط تفنگ بالا را بازنویسی کرد ... عرق کردن ، سیگار کشیدن ، عرق کردن ...

پاسخی بگذارید