سونی برای اولین بار Bravia Core: جریان 4K HDR را با “کیفیت معادل Blu-ray UHD” آغاز کرد

سونی برای اولین بار Bravia Core: پخش 4K HDR با “کیفیت معادل Blu-ray UHD” را آغاز کرد

مطلب پیشنهادی  AMC "گفتگوی فوری" را با برادران وارنر بر سر برنامه خود برای ساخت همه فیلم های 2021 آغاز می کند

پاسخی بگذارید