سوزاندن انگل مقابل

این دو فیلم کره ای را دیده اید؟ اگر چنین است کدامیک را بیشتر دوست دارید و چرا؟

من این دو فیلم را دیدم و بیشتر دوست داشتم بسوزم ….. در واقع خیلی بیشتر از انگلی.

ممکن است برای این موضوع واکنش منفی ایجاد کند ، اما من فکر می کنم Parasite کمی بیش از حد ارزیابی شده است.

Burning در مورد جونگ سو است که به Hae-mi ، دختری که زمانی در همسایگی او زندگی می کرد ، می رود و او از او می خواهد که گربه اش را بیرون از شهر ببیند. هنگام بازگشت ، وی را به بن معرفی می کند ، مردی که در سفر با او آشنا شده بود. بن ادامه می دهد تا در مورد سرگرمی خود به جونگ سو بگوید.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که همان بازیگر نقش های مختلف را در پیش درآمد / دنباله بازی می کند

Parasite درباره حریص است و تبعیض طبقاتی روابط همزیستی تازه شکل گرفته بین خانواده ثروتمند پارک و قبیله فقیر کیم را تهدید می کند.

پاسخی بگذارید