سوراخ های نقشه Drillbit Taylor.

* اگر فیلکینز 18 ساله است ، پس چرا او یکی از کلاسهای 3 پسر اصلی است که همه تازه کار هستند؟ (ما حداقل یک بار فیلکینز ، وید ، رایان و امیت را در یک کلاس برای زبان انگلیسی و بدنسازی می بینیم).
* وقتی دریل بیت جایگزین شد ، چگونه او از زمان دقیق آموزش جایگزین اصلی اطلاع داشت و هرگز گرفتار نشد زیرا در كلاسی كه قرار بود جایگزین آموزش دهد ، حضور پیدا نكرد؟
* چرا هیچ کس در مدرسه هرگز از دریلبیت کارت شناسایی درخواست نکرده است که ثابت کند جانشین واقعی او بوده است؟
* جایگزین واقعی که قرار بود کلاسهایی را که دریل بیت تدریس می کند ، پشت سر بگذارد؟

مطلب پیشنهادی  بررسی موضوع - Spike Le's 'Da 5 Bloods'

پاسخی بگذارید