سوال فیلم Reign of Fire

سلام اگر کسی به یاد داشته باشد که سلطنت آتش اژدها را فقط به این فکر می کند که کسی می داند آیا آنها تندیس هایی مانند اژدها یا اعداد را برای آن بیرون آورده اند یا کسی این کار را انجام داده است که دوست دارد مجسمه اژدها را خوب بدست آورد قیمت

من مجسمه های اژدها را پیدا می کنم اما در آنجا همه کارتون های جذاب به نظر می رسد 4 پا یک بار اگرچه من به دنبال دیدن چیزی برای سلطنت از آتش هستم یا نه ، من فیلم را دوست داشتم و اژدها شرم آور است که یک فیلم دوم وجود دارد ، اما اگر کسی می تواند کمک کند یا هر کجا را پیشنهاد دهد با تشکر .

مطلب پیشنهادی  "شیطان" Netflix - سوال ناسازگاری فیلم (Spoilers)

پاسخی بگذارید