سوال در مورد جان ویک 3.

آدمکش وجود دارد که همه جا را جمع می کند تا بتواند در فضل او جمع کند ، مثل اینکه یک قاتل در هر گوشه خیابان وجود دارد ، تا جایی که به نظر می رسد آدمکش بیشتر از افراد عادی است. آیا کسی می تواند به من بگوید که چطور ممکن است قاتلان زیادی باشند؟ چگونه حتی در دنیای جان ویک به آن نیاز بسیاری وجود دارد؟

مطلب پیشنهادی  کوئنتین تارانتینو 2.5 ساعت در مورد فیلم های کونگ فو صحبت می کند

پاسخی بگذارید