سوالات Wedding Crashers (2005)

دو شخصیت اصلی (جان و جرمی) چند ساله هستند. در حالی که “رفتار آنها” را در پله های یادبود لینکلن “بهانه” می کند ، اظهار داشت که آنها یک روز به این قضیه نگاه می کنند و می گویند که آنها “جوان و احمق” بودند. دیگری می گوید: “ما آنقدرها جوان نیستیم.” این گیج کننده است زیرا آنها اذعان می کنند که پیر هستند اما هنوز خیلی پیر به نظر نمی رسند (حتی برای من 40 سالگی نیست). بازیگران در آن زمان 30 ساله بودند. آن ها چند ساله هستند؟ و فکر می کنند چه کسی باید این سن – عروسی های خرابکار – را “قابل قبول” دانست؟

مطلب پیشنهادی  درباره کیفیت فیلم های اصلی Netflix ...

پاسخی بگذارید