سن ارشد تد کروز قرار است لایحه ای را برای منع پنتاگون از کار با استودیوهای فیلم که سانسور فیلم ها برای چین است معرفی کند

سن ارشد تد کروز قرار است لایحه ای را برای منع پنتاگون از کار با استودیوهای فیلم که سانسور فیلم ها برای چین است معرفی کند

مطلب پیشنهادی  GOOD or BAD: Jurassic Park III (2001)

پاسخی بگذارید