سعی در فهمیدن این صحنه از کجاست ؟؟

به من کمک کن تا در تمام روز سعی می کنم یک فیلم را به یاد بیاورم.

دقیقاً به یاد نمی آورم اما شرایطی پیش آمد که قطره ای از آب با یک واحد ac به چشم یک شخص می ریزد و آلوده می شود. فکر کنید که او قبلاً فریب خورده بود و این آلبالو بود. من فکر می کنم این یک فیلم نیمه اخیر است زیرا احساس می کنم در دو مسکو گذشته تماشا کرده ام.

مطلب پیشنهادی  کسی این فیلم را به یاد می آورد؟

می پرسم چون همین اتفاق برای من افتاده است و سعی کردیم با آن شوخی کنیم اما فیلم لعنتی را به خاطر نمی آوریم.

هر کس که آن را رقم بزند ، دفترم را برای روز بدست می آورد.

پاسخی بگذارید