ست مک فارلین برای راه اندازی مجدد فیلم ‘Revenge of the Nerds’ With the Lucas Brothers

ست مک فارلین برای راه اندازی مجدد فیلم ‘Revenge of the Nerds’ With the Lucas Brothers

مطلب پیشنهادی  با تماشای جونو به عنوان 14 سال ، طبیعتاً زندگی من را با جونو مقایسه کردم. با تماشای دوباره آن در 26 سالگی ، زندگی من را با ونسا مقایسه می کنم که یک تجربه احساسی کاملاً متفاوت را ایجاد می کند.

پاسخی بگذارید